ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จังหวัดเชียงใหม่

ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์