การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายใน สิงหา นี้
????เ????ก????ต???? ร???? ก???? ร???? ร ????ม
อัตราภาษี "เกษตรกรรม"
--???? #ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี (2563-2565)
.
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
???? 1.เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
???? 2.เป็นบุคคลธรรมดา
???? 3.ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกตรกรรม
และปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 50 ล้านบาท
.
????‍♀ ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือว่าใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็น "เกษตรกรรม"
-
???? นิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นทุกกรณี
อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยละ 0.01 (ล้านละ 100 บาท)
.
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ ???? "เกษตรกรรม" ????
- ทำไร่ ทำสวน ทำนา
- แปลงผัก บ่อปลา พืชสมุนไพร
- พื้นที่รอปรับปรุง พื้นที่รอหว่านเม็ดพืช
- ลานตากผลผลิตเกษตร
- โรงเก็บผลผลิตเกษตร โรงเก็บเครื่องมือทางการเกษตร
ทั้งนี้ รอกฎหมายรองประกาศบังคับใช้
.
???? #ภาษีไม่ยาก ????‍♂️ เพียงแค่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ????
.
✅ #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง--ใหม่
เริ่มใช้จริง วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
???? ภายใน สิงหาคม 2563
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
???? งานพัฒนารายได้ กองคลัง
☎️ 053-363138ต่อ 15

.
//องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันของชาติ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบร
จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย
โครงการทุ่งปี๊รวมใจป้องกันไข้เลือดออก
ร่วมพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ตำบลแม่สอย.
เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จำนวน  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 4 ถึงสะพาน เชื่อม หมู 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ซอย หมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ ตำบลทุ่งปี๊ อำเ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมูล คำพ่วง ถึงป้ายหมู่บ้าน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางต่อจากโครงการขยายไหล่ทาง ปี 2562 ถึงเขตห้วยน้ำขาว ตำบลยางคราม 
ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหมู่บ้านถึงสะพานเขตตำบลบ้านกาด ห 
         
         
         
         
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540