การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เลขที่ 376 หมู่ 9 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

 

หมายเลขโทรศัพท์./โทรศัพท์  053-363138 ต่อภายใน
นายก  11

บริหาร 12

ปลัด 13

หัวหน้าสำนักปลัด 14

กองคลัง 15

กองช่าง 16

สำนักปลัด 17

ป้องกัน 18

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19

 

 โทรสาร. 053-363231 ต่อ 20

 

อีเมล์. info@tungpheesao.go.th

 

Socail Network : Faceboook องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊