การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เลขที่ 376 หมู่ 9 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

 

หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร. 053-363231

 

อีเมล์. info@tungpheesao.go.th

 

Socail Network : Faceboook องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้