การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกลุ่ม ประดิษฐ์ผ้า บ้านหนองเย็น,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
02 มีนาคม 2561

กลุ่ม โคม บ้านกลางดง ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
09 มกราคม 2561

กลุ่ม ผ้าทอมือบ้านทุ่งป่ี๊ ผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
09 กันยายน 2560

กลุ่มบายสี ,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2560

จักรสาน บ้านหนองเย็น ป้ออุ๊ยเก็ด,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
09 กันยายน 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)