การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ นำโดยนายกชุมพล  อิ่นแก้ว  และคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  พนักงานเจ้าหน้าที่  ประชาชนตำบลทุ่งปี๊   ร่วมกันประกอบกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ  2560  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 
08 กรกฎาคม 2560