การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเน
เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเองและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมล้านตอง โรงแรมโลตัลปางสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
27 กรกฎาคม 2560