การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ตำบลแม่สอย.
วันนี้เวลา 09.30 น. ทางผู้บริหาร. อปท. พร้อมกับผู้นำท้องที่. นายกและกำนันในเขตอำเภอแม่วางไปร่วมพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ต. แม่สอย. โดยท่านอธิบดีกรมชลประทานมาเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยท่าน. ผอ. ภูวดล คำพุฒ ผอ. ชลประทานขนาดกลางที่ 1. เชียงใหม่ร่วมด้วย

 
17 สิงหาคม 2560