การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อง๕การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 12 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านปางขี้เหล็ก ,หมู่ที่ 2 บ้านหนองเย็น ,   หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ,หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง , หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊, หมู่ที่ 6 บ้านเด่น-นาทราย, หมู่ที่ 7 บ้านแพะ ประทาน , หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง , หมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ , หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ และ หมู่ที่ 12 บ้านหนองป่าคา ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2565


 
21 มีนาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 2 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251