การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ก.ย. 2560สำนักปลัดDownload
แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 1 ม.ค. 2560สำนักปลัดDownload
แบบรายงานอุบัติการณ์ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
คำร้องทั่วไป 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบคำขอใช้ห้องประชุม 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แผนที่เดินทางมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 26 ต.ค. 2559สำนักปลัดDownload
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.6 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร  30 พ.ย. 542กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1 30 พ.ย. 542กองช่างDownload
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนจัดตั้งใหม่  30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ 30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
แบบขอตรวจค้น / รับรองสำเนา (ทะเบียนพาณิชย์) 30 พ.ย. 542สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 11 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251