การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ประวัติความเป็นมา

๑. ประวัติความเป็นมา

   ตำบลทุ่งปี๊ ตั้งขึ้นเมื่อ ๗๐ ปีล่วงมาแล้ว เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองอำเภอสันป่าตอง จนกระทั่ง ปี ๒๕๓๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วางขึ้นโดยแยกพื้นที่บางส่วนมาจากอำเภอสันป่าตอง และจัดตั้งที่ว่าการอำเภอแม่วาง ณ บ้านใหม่ปางเติม หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกาด อ. แม่วาง และเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๘ ได้พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่วาง ขึ้นเป็นอำเภอแม่วาง สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลทุ่งปี๊ มีดังนี้

๑. นายชื่น ดวงแก้ว บ้านพันตน
๒. นายปัน เตวิยะ บ้านไร่หลวง
๓. นายจำรัส ปัญญาทิพรัตน์ บ้านกลางดง
๔. นายอิ่นแก้ว อินต๊ะสอน บ้านทุ่งปี๊
๕. นายญาณวิชย์ คำมูล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.- ๑ มี.ค. ๒๕๕๔
๖. นายอุ่นเรือน คำภิโล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

  

   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ ๘ กิโลเมตร ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งปี๊ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปี๊ ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ณ บ้านริมวาง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ขนาดอาคาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือจำนวนเนื้อที่ ๔๒๐ ตารางเมตร ปลูกสร้างบนพื้นที่ ๔ ไร่ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

    ๒. ลักษณะที่ตั้ง

    ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร ฤดูหนาวหนาวจัด ฤดูร้อนร้อนจัด ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ ๘ กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

   ๓. มีอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 17 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251