การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256418 ก.พ. 2564
2รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ธ.ค. 2563
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ธ.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ย. 2563
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ย. 2563
6รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ก.ย. 2563
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ก.ย. 2563
8รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256324 ก.ย. 2563
9รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256321 ส.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256321 ส.ค. 2563
11รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256314 ส.ค. 2563
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256314 ส.ค. 2563
13สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256222 ก.ค. 2563
14รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
16รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ-สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25638 มิ.ย. 2563
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25638 มิ.ย. 2563
18รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256324 ก.พ. 2563
19รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256324 ก.พ. 2563
20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 325 ส.ค. 2559

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,080
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
19,676
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
77,450
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 70 79 2,080 2,391 19,676 19,859 77,450 54.234.191.202