การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256423 ส.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256413 ส.ค. 2564
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256417 มิ.ย. 2564
4รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256418 ก.พ. 2564
5รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ธ.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ธ.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ย. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ย. 2563
9รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ก.ย. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256325 ก.ย. 2563
11รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256324 ก.ย. 2563
12รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256321 ส.ค. 2563
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256321 ส.ค. 2563
14รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256314 ส.ค. 2563
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256314 ส.ค. 2563
16สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256222 ก.ค. 2563
17รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
19รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ-สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25638 มิ.ย. 2563
20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25638 มิ.ย. 2563

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 18 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251