การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ม.ค. 2513
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 ม.ค. 2513
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ม.ค. 2513
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป1 ม.ค. 2513
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล1 ม.ค. 2513
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป1 ม.ค. 2513
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล1 ม.ค. 2513
8การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 321 ม.ค. 2513
9การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 ม.ค. 2513
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ม.ค. 2513
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป1 ม.ค. 2513
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล1 ม.ค. 2513
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป1 ม.ค. 2513
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล1 ม.ค. 2513
15การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1 ม.ค. 2513
16การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 1 ม.ค. 2513
17การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม1 ม.ค. 2513
18การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 ม.ค. 2513
19การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร1 ม.ค. 2513
20การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา1 ม.ค. 2513

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,825
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,247
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,687
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 48 32 1,825 2,410 14,247 21,666 93,687 3.223.3.251