การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1การแต่งตั้งบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย2 ธ.ค. 2559
2การจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนและวิธีการ26 ต.ค. 2559
3ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติ1 ม.ค. 2513

1