การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256114 พ.ย. 2560
2*ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านนางดวงดี แสนราช หมู่ 5 28 ส.ค. 2560
3พายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 25604 พ.ค. 2560
4แผนเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย602 ม.ค. 2560
5แผนเฉพาะกิจปัองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 25602 ม.ค. 2560
6แผนเฉพาะกิจปัองกันและบรรเท่าภัยจากอากาศหนาว ปี 2559-25602 ม.ค. 2560
7แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 25602 ม.ค. 2560
8แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25602 ม.ค. 2560
9แผนเผชิญเหตุจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ปี 2560 2 ม.ค. 2560
10แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ปี 25602 ม.ค. 2560
11ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติ1 มิ.ย. 2559
12แผ่นพับ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก1 มิ.ย. 2559
13แผนเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย591 ม.ค. 2559
14แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 25591 ม.ค. 2559
15แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาวปี 2558/25591 ม.ค. 2559
16แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 25591 ม.ค. 2559
17แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25591 ม.ค. 2559
18แผนเผชิญเหตุจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ปี 25591 ม.ค. 2559
19แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ปี 25591 ม.ค. 2559
20แผนเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 1 ม.ค. 2513

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 10 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251