การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ต.ทุ่งปี๊1 ม.ค. 2513
2โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุน1 ม.ค. 2513
3โครงการประกวดรำวงย้อนยุค ต.ทุ่งปี๊1 ม.ค. 2513
4โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพจิต1 ม.ค. 2513
5โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง1 ม.ค. 2513
6โครงการดูแลใส่ใจ สตรียุคใหม่ ปลอดภัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก1 ม.ค. 2513
7โครงการคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ1 ม.ค. 2513
8โครงการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รพ.สต.บ้านนาทราย1 ม.ค. 2513
9โครงการอบรมความรู้เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กตำบลทุ่งปี๊ ปี 25591 ม.ค. 2513
10โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก ประจำปี 25591 ม.ค. 2513
11โครงการดูแลและเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน1 ม.ค. 2513
12โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง1 ม.ค. 2513

1