การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊26 ต.ค. 2559

1