การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ25 เม.ย. 2561
2ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2561

1