การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ25 เม.ย. 2561
2ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน25 เม.ย. 2561

1