การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางลำดับรายการวันที่
1อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)22 ก.ค. 2563

1