การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร26 เม.ย. 2565
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ26 เม.ย. 2565
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ26 เม.ย. 2565
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป26 เม.ย. 2565
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล26 เม.ย. 2565
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป26 เม.ย. 2565
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล26 เม.ย. 2565
8การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3226 เม.ย. 2565
9การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ26 เม.ย. 2565
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ26 เม.ย. 2565
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป26 เม.ย. 2565
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล26 เม.ย. 2565
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป26 เม.ย. 2565
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล26 เม.ย. 2565
15การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน26 เม.ย. 2565
16การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 26 เม.ย. 2565
17การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม26 เม.ย. 2565
18การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2126 เม.ย. 2565
19การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร26 เม.ย. 2565
20การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา26 เม.ย. 2565

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 5 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251