การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642 พ.ย. 2564
2ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊3 ต.ค. 2564
3คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนแต่ละส่วนราชการ ปี256417 พ.ค. 2564
4ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 พ.ย. 2563
5คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนแต่ละส่วนราชการ1 ต.ค. 2562
6คำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน19 เม.ย. 2562
7ประกาศเรื่องใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตข26 ต.ค. 2559
8ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256025 ต.ค. 2559
9ประกาศเรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256025 ต.ค. 2559
10ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊22 ต.ค. 2559
11ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้1 ต.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 11 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251