การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนแต่ละส่วนราชการ ปี256417 พ.ค. 2564
2คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนแต่ละส่วนราชการ1 ต.ค. 2562
3คำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน19 เม.ย. 2562
4ประกาศเรื่องใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตข26 ต.ค. 2559
5ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256025 ต.ค. 2559
6ประกาศเรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256025 ต.ค. 2559
7ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊22 ต.ค. 2559
8ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้1 ต.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
1,268
เดือนที่แล้ว
1,807
ปีนี้
16,473
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
74,247
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 68 138 1,268 1,807 16,473 19,859 74,247 3.214.224.207