การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ต.ค. 2562
2 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 ต.ค. 2562
3 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสนบน 1 ต.ค. 2562
4 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันการทุจริต1 ต.ค. 2562
5ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 ต.ค. 2562
6ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ1 ต.ค. 2562
7ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,080
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
19,676
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
77,450
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 69 79 2,080 2,391 19,676 19,859 77,450 54.234.191.202