การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


นางอาภาภรณ์ จันทร์งาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊นางสาวอังคณา ฟักทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-นางสาวอิสรัย์ โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวภนุดา อูปคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา หนุ่มศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวศศิกมล ใจจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายพงษ์พันธุ์ นุพงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ ไววาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวัชรินทร์ จันทร์นวล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธีรวัตน์ ทวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมนตรี ตุ่นป้อ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุมงคล สุวรรณภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบัวเรียว จงรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนพวิชญ์ แสนปวน
พนักงานจ้างทั่วไป


-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,825
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,247
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,687
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 48 32 1,825 2,410 14,247 21,666 93,687 3.223.3.251