การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


นางอาภาภรณ์ จันทร์งาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊นางสาวอังคณา ฟักทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศศิกมล ใจจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวทิพย์วิมล โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพมิลา อูปคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา หนุ่มศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอังคณา นุผาเลา
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายพงษ์พันธุ์ นุพงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ ไววาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวัชรินทร์ จันทร์นวล
คนงานทั่วไป


นายธีรวัตน์ ทวิชัย
คนงานทั่วไปนายมนตรี ตุ่นป้อ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิศวะ คำปัน
คนงานทั่วไปนายสุมงคล สุวรรณภูมิ
คนงานทั่วไป


นางบัวเรียว จงรักษ์
แม่บ้าน


นายนพวิชญ์ แสนปวน
พนักงานจ้างทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
1,268
เดือนที่แล้ว
1,807
ปีนี้
16,473
ปีที่แล้ว
19,859
ทั้งหมด
74,247
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 63 138 1,268 1,807 16,473 19,859 74,247 3.214.224.207