การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนายประยงค์ ตงเท่ง
ผู้อำนวยการกองช่างนายวิสุทธ์ พันกันทะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงานนายณัฐพงศ์ นันทา
คนงานทั่วไป