การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่

 
23 กรกฎาคม 2562


ไฟล์เอกสาร PDF