การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด
facebook


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

#ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) - ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 - ประกาศราคาประเมิน : มกราคม 2565 - แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 - ชำระภาษี : ภายใน เมษายน 2565 - ผ่อนชำระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2565 ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์) เบี้ยปรับ : 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ : 20% ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือทวงถาม : 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือทวงถาม เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน ภาษีป้าย - ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2565 - ชำระภาษี: ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน - ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท - เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน ผู้เสียภาษี: เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โทร 053-363138 (กองคลัง)


 
11 กุมภาพันธ์ 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/10/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
14,295
ปีที่แล้ว
21,666
ทั้งหมด
93,735
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/10/2559 1 48 1,873 2,410 14,295 21,666 93,735 3.223.3.251