การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
17 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
17 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
23 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
22 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
23 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
13 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
08 กรกฎาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
14 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
08 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสภา อบต.ทุ่งปี๊,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
30 มกราคม 2562

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
05 พฤศจิกายน 2561

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 3,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
22 ตุลาคม 2561

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
17 ตุลาคม 2561

ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2561,เทศบาลตำบลทุ่งปี้,tungpheesao.go.th
01 พฤษภาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)