การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊


 
27 ตุลาคม 2559