การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จำนวน 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ08 มกราคม 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256228 กันยายน 2561
ประกาศจ้างเหมา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง ข้ามลำเหมืองท่าหลวา ม 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ โ23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชิง จองปั่น ถึงบ้านนางสาวกชกร วร02 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ 20 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ 13 มีนาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 มีนาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง12 ธันวาคม 2560
*ยกเลิกประกาศการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องท08 กันยายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน22 สิงหาคม 2560
*จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง16 สิงหาคม 2560
-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปี24 กรกฎาคม 2560
- รายละเอียดราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยเขียด ถึงบ้านนายเฉลิม จันท24 กรกฎาคม 2560
-รายละเอียดราคากลาง ปร.4 ปร.5โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 ข้าง จากปากทางเข้าป่าช้า24 กรกฎาคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพา20 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหมู่บ้านถึงสะพานเขตตำบลบ้านกาด ห01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบาบน้ำจากบ้านนายสุรพล สุยะ ถึงห้วยเขียด ม2 บ้านหนองเย็น ต.ท01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้านถึงเขตลำน้ำว01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม4 บ้านกลา01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) จากสามแยกวัดท่าช้าง ถึ01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกเข้าป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแพะประท01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินลูกรังถนนข้างลำเหมืองแม่อาว พร้อมปรับเกลี่ยจากลานกีฬา อเนกประสงค์ถึ01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหลังวัดบุญยืนเลียบแม่น้ำวาง หมู่ที่01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) จากโรงน้ำดื่มชุมชนถึงปร01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปิดจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินโครงสร้างสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง จากบ้านนายอุ่น คำพ่วง01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 พฤษภาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) จากโรงน้ำดื่มชุมชนถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 123 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหลังวัดบุญยืนแม่น้ำวาง หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ถึง ท้อเหล23 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) จากสามแยกวัดท่าช้าง ถึงหน้าบ้านนายจรูญ บำรุ23 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้านถึงเขตลำน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบล23 พฤษภาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1