การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ08 มกราคม 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256228 กันยายน 2561
ประกาศจ้างเหมา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง ข้ามลำเหมืองท่าหลวา ม 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ โ23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชิง จองปั่น ถึงบ้านนางสาวกชกร วร02 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ 20 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ 13 มีนาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 มีนาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง12 ธันวาคม 2560
*ยกเลิกประกาศการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องท08 กันยายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน22 สิงหาคม 2560
*จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง16 สิงหาคม 2560
-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปี24 กรกฎาคม 2560
- รายละเอียดราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยเขียด ถึงบ้านนายเฉลิม จันท24 กรกฎาคม 2560
-รายละเอียดราคากลาง ปร.4 ปร.5โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 ข้าง จากปากทางเข้าป่าช้า24 กรกฎาคม 2560
-รายละเอียด ปร.4 ปร.5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพชร บุญกนก ถึงป้ายชื่อหมู่บ้าน24 กรกฎาคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.จากสวนนายนวล จันทร์ท11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลำเหมืองสมบูรณ์ถึงลำน้ำวาง หมู่ท11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันตกข้างน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จ06 กันยายน 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 7 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 1018 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรงเครนไฮดรอลิค05 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25 ธันวาคม 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1/256020 กรกฎาคม 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 2/256020 กรกฎาคม 2560
- ผลการจัดจ้าง02 มิถุนายน 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1