การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : *ยกเลิกประกาศการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องท   [ 08 กันยายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ยกเลิกประกาศการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรงเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
  ย้อนกลับ