การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    [ 25 ธันวาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน รหัสทางหลวง ชม.2168 หน้าบ้านนายฉลอง ตาปัน ถึงบ้านนายสุชาติ ปันทนันท์ หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ย้อนกลับ