การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรงเครนไฮดรอลิค   [ 05 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ เรื่องประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นเแรงเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาด 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิวสตาร์ แมชชินเนอรี่ จำกัด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ย้อนกลับ