การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชิง จองปั่น ถึงบ้านนางสาวกชกร วร   [ 02 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชิง จองปั่น ถึงบ้านนางสาวกชกร วรรณแสนคำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี๊ อำเภแแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
  ย้อนกลับ