การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 10   [ 18 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 10 จากสามแยกศาลากลางบ้านถึงโรงน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ย้อนกลับ