การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศจ้างเหมา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง ข้ามลำเหมืองท่าหลวา ม 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ โ   [ 23 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยใ คสล. ชนิด 1  ช่องทาง ข้ามลำเหมืองท่าหลวา หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง ข้ามลำเหมืองท่าหลวา หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 1 โครงการ ผู้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด เชียงใหม่พีระณัฐการก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 257,000.- บาท 
      

ย้อนกลับ