การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันตกข้างน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จ   [ 06 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างราวกันตกข้างน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชัียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      

ย้อนกลับ