การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.จากสวนนายนวล จันทร์ท   [ 11 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.จากสวนนายนวล จันทร์ทิพย์ ถึง สวนนางผัน สุยะ หมู่ที่ 1 บ้านปางขี้เหล็ก ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
      

ย้อนกลับ