การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลำเหมืองสมบูรณ์ถึงลำน้ำวาง หมู่ท   [ 11 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลำเหมืองสมบูรณ์ถึงลำน้ำวาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเย็น ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
      

ย้อนกลับ