การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้านถึงเขตลำน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบล   [ 23 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร
      

ย้อนกลับ