การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จำนวน    [ 31 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร
      

ย้อนกลับ